O nás

 • Název: ŠŠPM Lipky HK, spolek
 • Sídlo: Kyjevská 444/7, Hradec Králové 503 41
 • IČ: 034 17 417
 • Předseda výboru: Mgr. Svatava Ptáčková
 • Místopředseda výboru: Ing. Luboš Roško
 • Telefon: 777 862 020
 • Člen výboru: Petr Marek
 • Telefon: 724 065 409
 • Běžný účet: 403417417/2010
 • Kód ŠSČR: 18013
 • Adresa hrací místnosti: ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové

Tréninky :
šachové kroužky na ZŠ Josefa Gočára:
pondělí a středa od 14.00 do 15.00 hodin – začátečníci
pondělí a středa od 15.15. do 16.15 hodin – mírně pokročilí
středa od 16.30 do 18.00 hodin – klubové tréninky pro všechny hráče (2 výkonnostní)
v MŠ Josefa Gočára – středa od 14.30 do 15.30 hodin