Valná hromada 29.6.2022

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

Pozvánka na valnou hromadu ŠŠPM Lipky HK, spolek, pořádanou dne 29. června 2022 __________________________________________________
A. Termín: středa 29. 6. 2022 od 18 hodin
B. Místo konání: ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové, vchod C, šachová učebna 2. patro
C. Program:
1. zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. schválení programu valné hromady
3. zpráva o činnosti spolku za období 9/2021-6/2022
4. zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za období 2021
5. koncepce činnosti na sezónu 2022-2023 a střednědobé období do roku 2025
6. výše členských příspěvků 2023
7. rozpočet spolku na rok 2022 a 2023
9. diskuse
10. usnesení
11. závěr
D. Hlasování členů na valné hromadě dle Stanov spolku ze dne 14.5.2019, viz příloha pozvánky

Srdečně zveme všechny členy spolku, u mladších 18 let i jejich zákonné zástupce, trenéry a další pozvané hosty.


V Hradci Králové dne 29.5.2022

Za Výbor spolku: Mgr. Svatava Ptáčková, předseda výboru

Kategorie: Nezařazeno