Pozvánka na Valnou hromadu konanou dne 5.6.2024

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

                                           Pozvánka

na valnou hromadu ŠŠPM Lipky HK, spolek, pořádanou dne 5. června 2024 __________________________________________________

A. Termín: středa 5. 6. 2024 od 18 hodin

B. Místo konání: ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové, vchod C, šachová učebna 2. patro

C. Program:

  1. zahájení a ověření usnášeníschopnosti
  2. schválení programu valné hromady
  3. zpráva o činnosti spolku za období 9/2023-6/2024
  4. zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za období 2023
  5. koncepce činnosti na sezónu 2024-2025 a střednědobé období do roku 2027
  6. výše členských příspěvků 2024
  7. rozpočet spolku na rok 2024 a 2025
  8. diskuse
  9. usnesení
  10. závěr                                                                                                                                                      D. Hlasování členů na valné hromadě dle Stanov spolku ze dne 14.5.2019, viz příloha pozvánky

Srdečně zveme všechny členy spolku, u mladších 18 let i jejich zákonné zástupce, trenéry a další pozvané hosty.

V Hradci Králové dne 6. 5. 2024

Za Výbor spolku: Mgr. Svatava Ptáčková, předseda výboru

STANOVY 2019

Kategorie: Výbor