Šachový tábor 2024 – propozice

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

Propozice tábor 2024

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2024 – 20. ročník
__________________________________________________

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků pro ročníky 2008 a ml.

Pořádá Krajské tréninkové centrum mládeže Královéhradeckého krajského šachového svazu.

________________________________________________________________________________________________
Místo, termín, cena

► Pobyt se uskuteční na jednom z nejkrásnějších a exkluzívních míst Východních Krkonoš v nadmořské výšce 1102 m n. m na jižním svahu Liščí hory.
Lesní bouda, Černý Důl 187, 543 44 Pec pod Sněžkou, www.lesnibouda.cz
► Neděle 11. srpna 2024 – neděle 18. srpna 2024
► Cena 6 500,- Kč
► Hráči z listiny talentů KHŠS cena 5 250,- Kč
► Kapacita tábora je 60 dětí
► Dopravu účastníků na tábor a z tábora zajišťují zákonní zástupci v čase od 11:00 do 13:00 hodin
► V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí

Program tábora
► Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách podle výkonnosti), nejsilnější skupina bude mít rozšířený šachový program i v odpoledních hodinách a turnaj
► Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet, celotáborová hra

Vedení tábora
► Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Mgr. Svatava Ptáčková, trenér šachu 4. třídy
► Trenéři: FM Martin Buločkin, trenér 2. třídy
FM David Gloser, trenér 3. třídy
KM Tomáš Ptáček, trenér 3. třídy
Filip Šolc, trenér 3. třídy
► Vedoucí: Tomáš Gloser

Informace, přihlášky, kontakty, platby
► Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33, e-mail: svatavaptackova@seznam.cz
► Termín přihlášek: do 30. dubna 2024
► Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte nejdéle do 15. května 2024 na účet KHŠS, č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010, variabilní symbol – datum narození dítěte ve formátu RRMMDD.
Na požádání vystavíme fakturu. Při neuhrazení v termínu může být dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků a pořadatel má právo dát přednost jinému zájemci.
► Storno poplatky: do 31. 5. 2024 činí 1000,- Kč, do 30. 6. 1500,- Kč, poté 2000,- Kč
► Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.
► Aktuální informace vč. přihlášených zájemců o tábor a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/category/tabor-khss/

K účasti Vás srdečně zve KHŠS a tým trenérů a vedoucích