Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 14. 6. 2023 od 18.00 hodin

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

                                           Pozvánka

na valnou hromadu ŠŠPM Lipky HK, spolek, pořádanou dne 14. června 2023 __________________________________________________

A. Termín: středa 14. 6. 2023 od 18 hodin

B. Místo konání: ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové, vchod C, šachová učebna 2. patro

C. Program:

 1. zahájení a ověření usnášeníschopnosti
 2. schválení programu valné hromady
 3. zpráva o činnosti spolku za období 9/2023-6/2023
 4. zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za období 2022
 5. volba statutárního orgánu
 6. koncepce činnosti na sezónu 2023-2024 a střednědobé období do roku 2026
 7. výše členských příspěvků 2024
 8. rozpočet spolku na rok 2023 a 2024
 9. diskuse
 10. usnesení
 11. závěr
 12. Hlasování členů na valné hromadě dle Stanov spolku ze dne 14.5.2019, viz příloha pozvánky

 

Srdečně zveme všechny členy spolku, u mladších 18 let i jejich zákonné zástupce, trenéry a další pozvané hosty.

V Hradci Králové dne 14. 5. 2023

Za Výbor spolku: Mgr. Svatava Ptáčková, předseda výboru

č. 1VH2023 Pozvánka na valnou hromadu

STANOVY 2019

Kategorie: Nezařazeno